Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@zegen.com

Jeugdwerk

We vinden het belangrijk dat iedereen welkom is in onze gemeente en dus ook de jeugd! Graag gaan we met ze in gesprek over wie God is in hun leven en hoe ze God kunnen leren kennen uit de Bijbel. 

Foto doopvont

Tienerclub

Voor de kinderen van groep 8 is er in de maanden oktober t/m mei één keer in de maand op een zondagmiddag een Tienerclub. Dan krijgen de tieners een interactief programma aangeboden over wat het betekent kind van God te zijn.

Vereniging


Om de onderlinge saamhorigheid van de jeugd te versterken wordt eens in de twee weken vereniging georganiseerd. Onder leiding van 1 of 2 jeugdleiders komen de jongeren in kleinere groepen bij elkaar, thuis of in het kerkgebouw. Na afloop van deze ontmoeting is er soos in ‘De Opstap’, een mooie ontmoetingsruimte in ons kerkgebouw. 

Catechisaties


Elke 14 dagen wordt er catechisatie gegeven aan jongeren van 12-16 jaar. Tijdens de catechisatie leren over God, de Bijbel en het geloof. De predikanten en twee gemeenteleden geven de catechisaties. Het gaat niet alleen om kennisoverdracht, maar juist om de jongeren in contact te brengen met God en elkaar. Ook al ben je geen lid van onze gemeente, je bent van harte welkom om mee te doen. Ben je nieuwsgierig naar God, wil je in gesprek over de Bijbel en het geloof. Je kunt contact met ons opnemen via reageren@centrumkerk.nl 

Stimulans


Stimulans is de vereniging voor de jeugd van 16+. De jeugd is ingedeeld in groepen en elke groep is gekoppeld aan één of twee gastgezinnen uit de gemeente. De kern van Stimulans is dat de jongeren God beter leren kennen door Bijbelstudie en bezinning. Daarnaast staat Stimulans ook voor ontmoeting en een hoop gezelligheid.

Geloofsgesprek


Na vier jaar stopt het catechisatietraject en volgt een traject met een meer coachend karakter. Jongeren worden uitgenodigd voor individuele gesprekken met de catecheet. Daarnaast zullen thema-avonden georganiseerd worden om met elkaar in gesprek te gaan over je leven als christen. 

De jeugdraad


De Jeugdraad bestaat uit een groep enthousiaste jongeren van 15-25 jaar die actief bezig zijn om de jeugd meer te betrekken bij de gemeente. Ze organiseren o.a. tweewekelijks op de zaterdag een soosavond in ‘de Opstap’, de ontmoetingsruimte op de bovenverdieping van ons kerkgebouw.